ZNALOSTNÍ BÁZE - NÁPOVĚDA ANABIX CRM

Jak správně nastavit přidání nového uživatele

Přidání nového uživatele do Anabixu vám pomůže rozšířit váš pracovní tým. Získáte tak přístup pro další uživatele do aplikace a na tyto kolegy můžete přenést různé aktivity spojené se správou komunikace s vašimi klienty a také na ně můžete delegovat různé úkoly, které s vlastní komunikací s klienty souvisí. Výchozí počet uživatelů si volíte při objednávce účtu a následně je můžete navyšovat či snižovat...

Nastavení uživatelské role

Uživatelské role slouží k omezení pravomocí jednotlivých uživatelů nad úpravou i zobrazováním některých informací a k zamezení přístupu v rámci nastavení a ovládání účtu. (praktický návod na nastavení uživatelské role „obchodník“ jsem popsal v článku Reálný příklad nastavení uživatelské role v CRM systému Anabix) Založení nové uživatelské role provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské role – Přidat roli. Úpravu již založené uživatelské...

Nastavení uživatelské skupiny

Uživatelské skupiny slouží ke slučování více uživatelů, kteří mohou mít různé uživatelské role. Důvodem je například potřeba posílat notifikace o zapsané aktivitě na více uživatelů bez nutnosti jednotlivého výběru. Založení nové uživatelské skupiny provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské skupiny – Přidat uživatelskou skupinu. Při zápisu aktivity na kartě kontaktu nebo kartě obchodního případu můžete následně zaškrtnout v Upozornit...

Jak propojit účet Microsoft 365

V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy. Napojit si můžete také Microsoft Kalendář a posílání kontaktů z Anabixu do Microsoft Kontaktů.

Jak propojit e-mailovou schránku od Google

V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši e-mailovou komunikaci. Tento návod se věnuje nahrávání e-mailů z Google.

Jak funguje mobilní verze Anabix CRM

Anabix CRM funguje na mobilních zařízeních přes mobilní prohlížeč. Systém automaticky zjistí, že se jedná o mobilní zařízení a nabídne při přihlášení mobilní verzi.

Jak nastavit webové formuláře v Anabix CRM

Webové stránky mohou sloužit nejen pro představení firmy, produktů či služeb, ale také jako zdroj nových klientů či zjišťování zájmu a zpětné vazby. V Anabix CRM máte možnost si vytvořit různé webové formuláře, zakládat si z nich hned obchodní případy a rozdělovat klienty do seznamů podle toho, co poptávají nebo potřebují. Možnosti využití formulářů najdete v článku Webový formulář jako užitečný...

Jak si vylepšit webový formulář díky CSS stylům

V Anabix CRM si můžete vytvořit různé webové formuláře pro sběr kontaktů z vašeho webu. Popis jednotlivých kroků najdete v návodu „Jak nastavit webové formuláře v Anabix CRM“. O možnostech využití formulářů si přečtete více v článku Webový formulář jako užitečný pomocník. Nastavení webových formulářů přináší dvě základní možnosti vzhledu formulářů – s prvky formuláře vedle sebe nebo pod sebou. Pokud chcete,...

Jak přidat kontakty ručním vložením?

Karta kontaktu je základním pracovním místem v Anabix CRM. Pohromadě zde vidíte všechny informace o kontaktu, zapsané schůzky, telefonáty, poznámky, přílohy, úkoly, obchodní případy, dokonce veškerou e-mailovou komunikaci vás i vašich kolegů či notifikace z jiných napojených systémů. V tomto návodu si ukážeme, jak pomocí ručního vložení přidat kontakty do Anabix CRM. Pokud máte větší množství kontaktů v jiném systému nebo Excelu,...

Vytváření dokumentů díky propojení Anabix CRM s Legal Systems

Díky propojení Anabix CRM a Legal Systems lze jednoduše vytvářet své smluvní či jiné dokumenty a minimalizovat riziko chybovosti a zdlouhavých úprav.

Jak funguje spojení platformy Make a Anabix CRM

Velmi silná stránka Anabix CRM je automatizace procesů a naši uživatelé si ji velmi cenní. Hledáme proto stále nové možnosti, jak automatizaci ještě více rozšířit. Jedním z nástrojů, který významně posouvá hranice automatizace je platforma Make. Make automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti vašeho zásahu....

Jak přidat firmu?

Cílem FIRMY v Anabixu je sdružovat pod sebou kontakty, které jsou základním pracovním kamenem CRM systému. Karta firmy slouží jako přehled všech aktivit, úkolů a obchodních případů vztahujících se k některému kontaktu z dané firmy. Samotný zápis aktivity, úkolu či vytvoření obchodního případu se provádí na kartě kontaktu. Firmu nejsnadněji přidáte přímo při zakládání nového kontaktu. Po vyplnění základních údajů o kontaktu,...

Jak přidat firmy importem?

V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabix CRM. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat kontakty importem?„) Veškeré aktivity a úkoly...

Jak na přidání aktivit?

Aktivity slouží ke sledování historie komunikace s vašimi klienty. Zaznamenávat můžete telefonní hovory, schůzky, sms zprávy či další poznámky k vašim klientům. Novou aktivitu přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Jednoduše zvolíte typ aktivity, napíšete zápis o telefonátu, schůzce, sms či aktuální poznámku a dáte Uložit.  Obr. 1. Využít můžete i volbu „Více možností“, kde lze upravit datum...

Nahrávání a přehrávání hlasových zpráv v Anabix CRM

V Anabix CRM máte možnost nahrát hlasovou zprávu a následně si ji zase přehrát. Na kartě kontaktu kliknete na záložku Přidat hlasovou zprávu. Při prvním spuštění nahrávání můžete být vyzváni prohlížečem o povolení přístupu k mikrofonu. Povolte jej a zahajte nahrávání přes tlačítko s tečkou. Během toho, co budete mluvit, bude tlačítko červeně blikat. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tohoto tlačítka. Provedenou nahrávku...