Kategorie: Vlastni pole

Jak přidat vlastní pole?

Vlastní pole slouží pro sledování informací, které potřebujete evidovat a nejsou na ně v Anabix CRM pevná pole. Pole můžete přidávat ke kontaktům, k firmám, úkolům, obchodním případům, seznamům a aktivitám. Nové vlastní pole přidáte kliknutím na nabídku NASTAVENÍ –> VLASTNÍ POLE –> PŘIDAT VLASTNÍ POLE. V nastavení poté určíte název pole, vyberete jeho typ: textové pole – jeden řádek pro...

Využití vlastních polí pro stavy obchodních případů

Obchodní případ probíhá jen málokdy jednoduše. Většinou zahrnuje několik dílčích stavů, které korespondují s odlišnými úkoly. V Anabixu jsou v základu připraveny následující stavy obchodních případů: Otevřený, odložený, výhra a prohraný. S těmito položkami se ale spokojit nemusíte. Další stavy je možné vytvořit přes vlastní zaškrtávací pole nebo přes pole výběrové. Výsledek použití těchto dvou typů polí je v podstatě stejný....

Hlídání termínů a dalších datumů u obchodních případů

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, vždy potřebujete mít přehled o termínech vašich zakázek. V sekci Obchodní případy proto najdete pole Termín, které ukazuje předpokládané datum dokončení zakázky. Další pole Datum dokončení značí den uzavření obchodního případu, ať už v případě vyhrané nebo prohrané zakázky. Pro jakékoli další potřebné termíny si můžete založit Vlastní pole. U obchodních případů lze sledovat...

Řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole

Pokud řešíte s klienty zakázky, ať již formou akvizice, realizace nebo časově omezeného zákaznického servisu, máte jistě u zakázek své milníky, které musíte sledovat. V Anabixu si pro tyto zásadní mezistavy můžete vytvářet vlastní pole. Jedná se o pole typu přednastavených výběrů v roletce a díky nim máte možnost řídit své automatizované procesy. Založit výběrové pole si jednoduše můžete přes Nastavení...

Automatizace přes vlastní pole u aktivit

Cílem Anabix CRM je automatizace činností, protože automatizace šetří čas a dělá den příjemnější; nemusíte zadávat vše ručně, složitě hledat informace a máte možnost se věnovat i jiným činnostem. Funkce vlastního pole u Aktivit posouvá Anabix CRM v rozvoji automatizace zase o krok vpřed. Vlastní pole slouží pro specifické informace související s vaším podnikáním. U aktivit se jedná například o kategorie aktivity, položky...

Automatické sčítání hodnot ve vlastních polích

Potřebujete evidovat součty bodů za jednotlivé obchodní případy u svých klientů? Chcete vidět souhrnné částky a jiné číselné hodnoty za dílčí úkoly? Anabix CRM pro vás má automatizaci, která vám pomůže evidovat právě tyto případy. První možností je sčítání hodnot za jednotlivé úkoly na kartu obchodního případu, pod který dané úkoly patří. Pro lepší pochopení si to můžeme ukázat na příkladu, kdy...