Automatizace přes vlastní pole u aktivit

Cílem Anabix CRM je automatizace činností, protože automatizace šetří čas a dělá den příjemnější; nemusíte zadávat vše ručně, složitě hledat informace a máte možnost se věnovat i jiným činnostem. Funkce vlastního pole u Aktivit posouvá Anabix CRM v rozvoji automatizace zase o krok vpřed.

Vlastní pole slouží pro specifické informace související s vaším podnikáním. U aktivit se jedná například o kategorie aktivity, položky objednávky nebo údaje, které budou spouštěčem automatizace. O vlastních polích se dočtete v nápovědě Jak přidat vlastní pole?.

Co můžete automatizovat?

1) Datum dalšího kontaktování

Domluvili jste se s klientem na dalším hovoru a stanovili jeho datum? Pak si kromě přímého vytvoření úkolu můžete poznamenat i datum dalšího kontaktování do vlastního pole u kontaktu. Jak na to? Vlastní datumového pole si vytvořte jak u kontaktu, tak u aktivity a použijte trigger s následnou akcí Zkopírovat hodnoty vlastních polí.  Stačí vám následně při zápisu aktivity zadat datum, a to se samo přenese na kartu kontaktu. Jakmile se bude blížit požadovaný termín, upozorní vás na to další trigger se spouštěcí akcí Podle datumu ve vlastním poli.

2) Vytvoření úkolu

Vlastní pole u aktivit pomohou i s vytvořením úkolu. Rozhodně ho za vás nesplní, ale můžete při zápisu aktivity zaškrtnout určité vlastní pole (checkbox), kterým určíte, jaký konkrétní úkol se má vytvořit. Nejlepší postup je, když si připravíte šablony úkolů a zadáte automatizaci Vytvoření nové aktivity (specifikujete konkrétní vlastní pole) a Vytvořit úkol ze šablony. Po uložení aktivity se úkol vytvoří.

3) Přidání kontaktu do seznamu nebo vytvoření obchodního případu

Vlastní pole roletky nebo zmiňovaného zaškrtávacího pole se dá využít i jako spouštěč dalších automatických kroků. Představte si, že má klient zájem o určitou službu. Vyberete ji z menu ihned během zápisu aktivity a kontakt se díky triggeru přidá do konkrétního seznamu. Další akcí může být i založení obchodního případu ze šablony, na který následně navazuje série úkolů.

4) Automatické vytvoření aktivity se zápisem ve vlastním poli

V předchozích příkladech jsme si ukázali možnosti ručního vytvoření aktivity s využitím vlastních polí pro třídění či jako spouštěč dalších akcí. Aktivitu však lze zakládat i jako následnou akci, a to včetně poznámky v libovolném vlastním poli. Slouží k tomu následná akce Vytvořit aktivitu – poznámka.

Funkčnost je podobná jako u šablon úkolů a obchodních případů. Cílem je zadat text, který má být zapsán a vybrat hodnoty ve vlastních polích, se kterými se má aktivita založit. Například zápis o přidání kontaktu do některého z již vytvořených seznamů nebo to, že byla provedena změna u kontaktu. Získáte tak lepší přehled o minulých krocích a činnostech, protože bez zápisu této informace snadno ztratíte přehled o tom, co se u kontaktu dělo.

Více informací o automatizaci v Anabix CRM najdete v nápovědě Nastavení triggeru pro automatizaci procesů.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře