Kategorie: Obchodní případy

Jak vytvořit obchodní případ?

S Anabixem vyřešíte hned několik způsobů evidování obchodních případů – Obchodní příležitosti, Aktuální zakázky i projekty a hromadné obchodní případy ve smyslu pořádání kurzů či školení nebo evidence prohlídek nemovitosti. Bližší informace a doporučení najdete v článcích „Příležitost ve Vašem podnikání„, „Zefektivněte řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole“ a „Specifika využívání Anabixu v realitních a vzdělávacích firmách„. O hromadných obchodních případech...

Jak vytvořit šablonu obchodního případu

Pro pravidelně zakládané Obchodní případy se vám bude hodit šablona obchodních případů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného zadání. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu obchodního případu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta obchodní případy“ a volbu vpravo nahoře „Šablony obchodních případů„. Kliknutím na tlačítko +...

Hromadné obchodní případy

Většina uživatelů Anabixu používá obchodní případy k definování časově omezených činností pro konkrétního klienta. Pod tyto případy pak sdružuje jednotlivé úkoly. Obchodním případem tak může být nová zakázka, konkrétní realizace nebo časově omezený zákaznický servis. Jeden obchodní případ se nejčastěji váže na jeden kontakt (klienta). Co když ale potřebujete založit obchodní případ, do kterého je zainteresovaný klient, dodavatel...

Přiřazování faktur pod obchodní případy

Součástí informací o zákazníkovi je i přehled vystavených faktur. Anabix CRM lze propojit hned s několika fakturačními systémy. Kromě toho, že faktury vidíte na kartách jednotlivých firem a kontaktů, můžete je přiřazovat i pod konkrétní obchodní případy a sledovat součty fakturovaných částek podle různých kritérií. Faktury z propojených online fakturačních systémů Fakturoid, FAPI, iDoklad, SuperFaktura a ZohoInvoice se vám automaticky vytváří v rámci pravidelných synchronizací....

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

Pokud máte ve své Excel tabulce či jiném programu přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabix CRM. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Využití vlastních polí pro stavy obchodních případů

Obchodní případ probíhá jen málokdy jednoduše. Většinou zahrnuje několik dílčích stavů, které korespondují s odlišnými úkoly. V Anabixu jsou v základu připraveny následující stavy obchodních případů: Otevřený, odložený, výhra a prohraný. S těmito položkami se ale spokojit nemusíte. Další stavy je možné vytvořit přes vlastní zaškrtávací pole nebo přes pole výběrové. Výsledek použití těchto dvou typů polí je v podstatě stejný....

Hlídání termínů a dalších datumů u obchodních případů

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, vždy potřebujete mít přehled o termínech vašich zakázek. V sekci Obchodní případy proto najdete pole Termín, které ukazuje předpokládané datum dokončení zakázky. Další pole Datum dokončení značí den uzavření obchodního případu, ať už v případě vyhrané nebo prohrané zakázky. Pro jakékoli další potřebné termíny si můžete založit Vlastní pole. U obchodních případů lze sledovat...

Řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole

Pokud řešíte s klienty zakázky, ať již formou akvizice, realizace nebo časově omezeného zákaznického servisu, máte jistě u zakázek své milníky, které musíte sledovat. V Anabixu si pro tyto zásadní mezistavy můžete vytvářet vlastní pole. Jedná se o pole typu přednastavených výběrů v roletce a díky nim máte možnost řídit své automatizované procesy. Založit výběrové pole si jednoduše můžete přes Nastavení...

Tisk nebo ukládání do PDF u karet kontaktů, firem a obchodních případů

Příprava před setkáním s klientem je důležitá jak pro obchodníka, tak i pro toho, kdo následně řeší samotnou zakázku. Informace o klientech při prvotní obchodní schůzce, či souhrn veškeré komunikace, která s klientem doposud proběhla, jsou důležité v obou případech. Díky Anabixu si můžete veškerá data vytisknout nebo uložit jako PDF dokument. Připraveny jsou pro vás graficky upravené tiskové šablony....

Jak využívat speciální filtry na přehledech

Na přehledu kontaktů, firem, obchodních případů i úkolů najdete v Anabix CRM nejen možnost filtrovat zapsané informace podle přednastavených i vlastních polí, ale můžete také využívat speciální filtry. Nejvíce jich najdete na přehledu Kontaktů: Filtr „Má OP“ vám pomůže vyhledat všechny kontakty, u kterých je založen některý obchodní případ a to ve stavu Otevřený (aktuální OP), Odložený (odložené OP), Výhra (úspěšné...