Využití vlastních polí pro stavy obchodních případů

Obchodní případ probíhá jen málokdy jednoduše. Většinou zahrnuje několik dílčích stavů, které korespondují s odlišnými úkoly. V Anabixu jsou v základu připraveny následující stavy obchodních případů: Otevřený, odložený, výhra a prohraný. S těmito položkami se ale spokojit nemusíte. Další stavy je možné vytvořit přes vlastní zaškrtávací pole nebo přes pole výběrové.

Výsledek použití těchto dvou typů polí je v podstatě stejný. Zaleží tedy na vás, jaký způsob vám bude pro vaši práci nejvíc vyhovovat. Výběrové pole stačí jedno a vaši uživatelé pak volí mezi přednastavenými možnostmi. Zadání výběrového pole a jeho položek ukazuje obrázek níže. Jako první položku dávejte vždy neutrální hodnotu (nevybráno, nezadáno, —), která se nabízí jako výchozí.

Zadani vlastniho vyberoveho pole v Anabix CRM

Zaškrtávací pole je třeba vytvořit pro každý stav zvlášť a mají hodnotu ano – zaškrtnuto a ne – nezaškrtnuto. U konkrétního obchodního případu tedy uživatelé buď vybírají z přednastavených variant tu správnou, nebo zaškrtnou pole, které odpovídá aktuálnímu stavu.

Současný stav je dobře vidět vpravo přímo na kartě obchodního případu.

Filtrování obchodních případů podle stavu

Podle stavu můžete i filtrovat položky v přehledu všech obchodních případů. Snadno si tak můžete vybrat například všechny kontakty, u kterých platí, že jim byly poslány podklady – viz obrázek.

Zaškrtávací pole umožňují také kombinaci stavů. Tu využijete zejména v případech, kdy na sebe stavy přímo nenavazují a je možné u nich zadat více kombinací. Zobrazit si s nimi můžete třeba všechny obchodní případy splňující dva stavy, ale třetí zatím ne.

Export a automatizace

Samozřejmostí je i export stavů do formátu CSV. U přednastaveného pole vidíte konkrétní vybraný text popisující stav, u zaškrtávacích polí pak volbu ano-ne.

Na změny stavů si můžete nastavit automatizaci – triggery. Zaškrtnutím či výběrem zvoleného stavu se vám například vytvoří jeden či více úkolů ze šablony. Jak nastavit triggery najdete v návodu Nastavení triggeru pro automatizaci procesů.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře