Kategorie: Aktivity

Jak na přidání aktivit?

Aktivity slouží ke sledování historie komunikace s vašimi klienty. Zaznamenávat můžete telefonní hovory, schůzky, sms zprávy či další poznámky k vašim klientům. Novou aktivitu přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Jednoduše zvolíte typ aktivity, napíšete zápis o telefonátu, schůzce, sms či aktuální poznámku a dáte Uložit.  Obr. 1. Využít můžete i volbu „Více možností“, kde lze upravit datum...

Nahrávání a přehrávání hlasových zpráv v Anabix CRM

V Anabix CRM máte možnost nahrát hlasovou zprávu a následně si ji zase přehrát. Na kartě kontaktu kliknete na záložku Přidat hlasovou zprávu. Při prvním spuštění nahrávání můžete být vyzváni prohlížečem o povolení přístupu k mikrofonu. Povolte jej a zahajte nahrávání přes tlačítko s tečkou. Během toho, co budete mluvit, bude tlačítko červeně blikat. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tohoto tlačítka. Provedenou nahrávku...

Automatické nahrávání kopií příchozích i odchozích e-mailů do Anabix CRM

Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM  tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled. Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily...

Vytváření aktivit SMS a hovor díky propojení systému Android a Anabix CRM

Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, můžete si jej spárovat přes platformu Make do Anabix CRM a nechat si vytvářet kopie SMS zpráv nebo notifikace o přijatých či uskutečněných hovorech. Logika spojení je v kontrole kontaktu podle telefonního čísla, případném vytvoření nového kontaktu a následné zapsání aktivity typu SMS nebo hovor na kartu kontaktu. Scénář v Make může vypadat následovně: Informace...

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

Pokud máte ve své Excel tabulce či jiném programu přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabix CRM. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Automatizace přes vlastní pole u aktivit

Cílem Anabix CRM je automatizace činností, protože automatizace šetří čas a dělá den příjemnější; nemusíte zadávat vše ručně, složitě hledat informace a máte možnost se věnovat i jiným činnostem. Funkce vlastního pole u Aktivit posouvá Anabix CRM v rozvoji automatizace zase o krok vpřed. Vlastní pole slouží pro specifické informace související s vaším podnikáním. U aktivit se jedná například o kategorie aktivity, položky...