Automatické nahrávání kopií příchozích i odchozích e-mailů do Anabix CRM

Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM  tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled.

Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily posílat a přijímat.

Obrázek 1: Karta klienta v Anabixu i se všemi e-maily, které jste mu kdy posílali

K napojení je třeba znát IMAP adresu serveru. Tu vám na požádání sdělí kontaktní osoba firmy, u které máte zřízenou e-mailovou schránku. Často bývá adresa uvedena i v úvodním e-mailu, který jste dostali po zřízení schránky či na webu dané firmy. Propojení e-mailového účtu provedete, když v menu kliknete na položky „Nástroje“, „Služby“ a vyberete „E-mailové účty“. Celý proces, který je velmi intuitivní, jsme shrnuli, do stručného návodu.

Anabix CRM si z vaší e-mailové schránky zpětně doplní i historii e-mailů, které jste si s vašimi kontakty vyměnili. Tato možnost je dostupná při prvním spojení vaší e-mailové schránky s Anabix CRM a poté pokaždé, když přidáte nový kontakt do Anabix CRM s vyplněnou e-mailovou adresou. Termín, od kterého se mají starší e-maily načítat, si zvolíte v nastavení. Jednorázové nahrání historie zabere cca 24 hodin. Další kopie příchozí a odeslané pošty se do Anabix CRM načítá průběžně několikrát za den.

V nastavení uvidíte i volbu „Vytvářet nové kontakty“. Pokud ji zaškrtnete, vytvoří se vám nové karty kontaktů ze všech načtených emailů. Pokud používáte schránku i pro soukromé účely nebo dostáváte hromady nevyžádané pošty, je lepší nechat kolonku prázdnou. Ostatně jak zmiňujeme výše, po zadání nového kontaktu se vám historie e-mailů, které jste si s příjemcem vyměnili, stejně doplní.

Obrázek 2: Nastavení propojení e-mailu do Anabixu

Napojte si své e-mailové schránky a mějte přehled o vaší e-mailové komunikaci přímo v Anabix CRM.

V případě jakýchkoli dotazů k uvedenému tématu nám napište na anabix@anabix.cz.
Rádi vám pomůžeme.

Komentáře