Kategorie: Android

Vytváření aktivit SMS a hovor díky propojení systému Android a Anabix CRM

Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, můžete si jej spárovat přes platformu Make do Anabix CRM a nechat si vytvářet kopie SMS zpráv nebo notifikace o přijatých či uskutečněných hovorech. Logika spojení je v kontrole kontaktu podle telefonního čísla, případném vytvoření nového kontaktu a následné zapsání aktivity typu SMS nebo hovor na kartu kontaktu. Scénář v Make může vypadat následovně: Informace...