Kategorie: Uživatelé

Jak správně nastavit přidání nového uživatele

Přidání nového uživatele do Anabixu vám pomůže rozšířit váš pracovní tým. Získáte tak přístup pro další uživatele do aplikace a na tyto kolegy můžete přenést různé aktivity spojené se správou komunikace s vašimi klienty a také na ně můžete delegovat různé úkoly, které s vlastní komunikací s klienty souvisí. Výchozí počet uživatelů si volíte při objednávce účtu a následně je můžete navyšovat či snižovat...

Nastavení uživatelské role

Uživatelské role slouží k omezení pravomocí jednotlivých uživatelů nad úpravou i zobrazováním některých informací a k zamezení přístupu v rámci nastavení a ovládání účtu. (praktický návod na nastavení uživatelské role „obchodník“ jsem popsal v článku Reálný příklad nastavení uživatelské role v CRM systému Anabix) Založení nové uživatelské role provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské role – Přidat roli. Úpravu již založené uživatelské...

Nastavení uživatelské skupiny

Uživatelské skupiny slouží ke slučování více uživatelů, kteří mohou mít různé uživatelské role. Důvodem je například potřeba posílat notifikace o zapsané aktivitě na více uživatelů bez nutnosti jednotlivého výběru. Založení nové uživatelské skupiny provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské skupiny – Přidat uživatelskou skupinu. Při zápisu aktivity na kartě kontaktu nebo kartě obchodního případu můžete následně zaškrtnout v Upozornit...

Uživatelská práva nad seznamy

Uživatelská práva většinou vyřešíte přímo při vytváření uživatelských rolí (návod na „Nastavení uživatelské role„). Může však nastat situace, kdy nechcete, aby někteří uživatelé viděli všechny kontakty, ale zároveň chcete, aby viděli také kontakty, u kterých nejsou vlastníci. Například pokud má jeden kontakt na starosti více lidí v týmu. V tomto případě využijete možnost upravit práva nad konkrétním seznamem, do kterého budete...