Uživatelská práva nad seznamy

Uživatelská práva většinou vyřešíte přímo při vytváření uživatelských rolí (návod na „Nastavení uživatelské role„).

Může však nastat situace, kdy nechcete, aby někteří uživatelé viděli všechny kontakty, ale zároveň chcete, aby viděli také kontakty, u kterých nejsou vlastníci. Například pokud má jeden kontakt na starosti více lidí v týmu. V tomto případě využijete možnost upravit práva nad konkrétním seznamem, do kterého budete vkládat kontakty, které má uživatel s určitou uživatelskou rolí vidět.

Volby u každého seznamu máte dvě. „Uživ. role s povolením zobrazení daného seznamu (a kontaktů v něm zobrazených)“ znamená, že uživatelé mající přiřazenou příslušnou uživatelskou roli mohou takto vidět kontakty v daném seznamu i přesto, že nejsou vlastníci kontaktů.

U možnosti „Uživ. role s povolením editace tohoto seznamu (a kontaktů v něm obsažených)“ navíc přidáváte možnost upravovat kontakty obsažené v daném seznamu i přesto, že nejsou uživatelé jejich vlastníci. Úpravou je myšlena změna jména, telefonu, e-mailu, adresy či některého vlastního pole u kontaktu.

Viditelnost aktivit, úkolů, obchodních případů nebo firem nad kontakty v seznamu, řeší již konkrétní nastavení uživatelské role.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře