Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

Pokud máte ve své Excel tabulce či jiném programu přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabix CRM. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?

K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Data v jiných formátech je nutné před importem převést do tohoto formátu.  Ideální strukturu souboru vidíte zde na obrázku (každý údaj má svůj sloupec):

Pro specifické informace o úkolech a obchodních případech si můžete před importem vytvořit Vlastní pole. Viz. návod Jak přidat vlastní pole.

Párovacím znakem pro přiřazení obchodního případu, úkolu nebo aktivity k příslušnému kontaktu je Email kontaktu nebo kombinace Jméno + Příjmení v jedné buňce.

Vlastní import zahájíte tím, že kliknete na NÁSTROJE –> IMPORTY –> IMPORT Z CSV –> a vyberete variantu Importovat obchodní případy, aktivity nebo úkoly.

Import je rozdělen do dvou kroků.

V prvním kroku nahrajete daný soubor s daty, která chcete importovat, zvolíte znakovou sadu – WINDOWS  pro soubory v Excelu, UTF-8 pro ostatní aplikace. Zvolíte vhodné oddělovače polí či textu dle formátu importovaných dat a u importu Obchodních případů můžete i rozhodnout, zda se mají aktualizovat existující obchodní případy.

Pokračujeme ke kroku číslo dva. V náhledu vidíte část importovaných dat, která si zkontrolujete, zda se zobrazují správně a s diakritikou. V opačném případě se vrátíte o krok zpět a změníte předchozí nastavení. V druhé části nastavení přiřadíte jednotlivým polím z Anabix CRM vhodná pole z importovaných dat.

Na závěr zahájíte vlastní IMPORT.

Po importu doporučujeme vždy projít nově naimportované údaje a zkontrolovat si, že se vše naimportovalo podle plánu.

Přehledy aktivit, úkolů nebo obchodních případů najdete následně v hlavních záložkách. Zde si je můžete filtrovat dle standartních i vlastních polí.

Pro průběžné vkládání nových kontaktů do Anabix CRM doporučujeme používat modul Webové formuláře. Více se dočtete v článku Webový formulář jako užitečný pomocník.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře