Přiřazování faktur pod obchodní případy

Součástí informací o zákazníkovi je i přehled vystavených faktur. Anabix CRM lze propojit hned s několika fakturačními systémy. Kromě toho, že faktury vidíte na kartách jednotlivých firem a kontaktů, můžete je přiřazovat i pod konkrétní obchodní případy a sledovat součty fakturovaných částek podle různých kritérií.

Faktury z propojených online fakturačních systémů Fakturoid, FAPI, iDoklad, SuperFaktura a ZohoInvoice se vám automaticky vytváří v rámci pravidelných synchronizací. Stačí jen v nastavení vyplnit požadované údaje. Ze systému Pohoda lze faktury nahrát přes připravený ruční import. Nahrané faktury uvidíte následně na přehledu Faktury a také roztříděné na jednotlivých kartách firem a kontaktů.

V případě, že se zákazníkem řešíte více zakázek najednou, můžete využít možnost třídění jednotlivých faktur přímo pod obchodní případy. Na přehledu faktur stačí zaškrtnout faktury, které chcete hromadně přiřadit k již existujícímu obchodnímu případu a poté už jen kliknout na Přiřadit k OP. Pro snadné dohledávání faktur k přiřazování jsou k dispozici filtry jako například: Název firmy, číslo faktury, datum vystavení nebo stav.

Pro správné vložení faktury pod obchodní případ je zapotřebí, aby pod některou kontaktní osobou dané firmy daný obchodní případ již existoval. Pokud tomu tak není, objeví se upozornění „Pro firmy uvedené na fakturách nebyl nalezen žádný obchodní případ.“ Jestliže máte skrz kontakty pod firmou založeno více obchodních případů, vyberte si z roletky, ke kterému chcete faktury přiřadit. Každou fakturu lze přiřadit jen k jednomu z obchodních případů.

Přiřazovat lze k vámi vybranému obchodnímu případu i přímo z detailu faktury přes odkaz Přiřadit k OP.

Na detailu konkrétního obchodního případu vidíte dole všechny přiřazené faktury a v hlavičce také jejich celkový součet bez DPH. Jsou-li faktury ve více měnách, například CZK a EUR, zobrazí se vám součty rozdělené pro každou měnu zvlášť. To součtů se zahrnují pouze daňové doklady, proforma faktury se nezapočítávají.

Součty částek bez DPH podle jednotlivých měn se zobrazují také na přehledu faktur, firem a obchodních případů. Snadno si tedy vyfiltrujete součty za určité období, podle konkrétní firmy, podle typu obchodního případu a dalších parametrů, které máte ve vlastních polích u obchodních případů či firem.

Využíváte-li jiný fakturační systém, který umožňuje online propojení (má API rozhraní) lze spojení doprogramovat s využitím vašeho IT pracovníka nebo některé z našich smluvních IT firem. Doporučujeme se také podívat na platformu Integromat, zda tam není váš fakturační systém již uvedený. Pokud ano, je možné jej s Anabix CRM rovněž propojit, viz. nápověda Jak funguje spojení platformy Integromat a Anabix CRM.

Komentáře