Automatické sčítání hodnot ve vlastních polích

Potřebujete evidovat součty bodů za jednotlivé obchodní případy u svých klientů? Chcete vidět souhrnné částky a jiné číselné hodnoty za dílčí úkoly? Anabix CRM pro vás má automatizaci, která vám pomůže evidovat právě tyto případy.

První možností je sčítání hodnot za jednotlivé úkoly na kartu obchodního případu, pod který dané úkoly patří. Pro lepší pochopení si to můžeme ukázat na příkladu, kdy v rámci domluvené schůzky předáváte klientovi určitý počet vzorků nebo poskytujete službu v nějaké hodnotě. Po skončení schůzky si k úkolu poznačíte do připravených vlastních polí příslušné hodnoty. Na kartě kontaktu následně uvidíte, kolik jste již klientovi dali nebo pro kolik jste pro něj udělali.

Druhá možnost spočívá například v bodování jednotlivých obchodních případů a viditelnosti součtu na kartě kontaktu. Pokud děláte servis či poskytujete službu, za kterou chcete přidělat klientovi body, jednoduše si příslušný stav poznačíte k obchodnímu případu v okamžiku, kdy jej uzavíráte. Funkce funguje dokonce i v případě, kdy chcete za nasbírané body klientovi dát odměnu a tím jeho bodový stav snížit. Stačí, když si založíte obchodní případ třeba s názvem „Výběr bodů“ a do pole zadáte mínusovou hodnotu. Na kartě vašeho klienta uvidíte stále aktuální stav bodů.

Třetí variantu využijete při hromadných obchodních případech. Myslíme tím například školení, semináře, konference nebo i prohlídku nemovitostí, kde máte více účastníků. Po skončení akce obchodní případ uzavřete a vložíte hodnotu do připraveného pole. Aktuální stavy najdete na kartách jednotlivých účastníků. Hodnoty se dají sčítat také za celé firmy, kdy se zúčastnilo více lidí za jednu firmu.

Jak postupovat při nastavení?

Nejprve si v nastavení vytvořte „vlastní pole“ typu „číslo“ u úkolů, obchodních případů, kontaktů nebo firem.

Připravte si šablony úkolů a obchodních případů, kterých se bude práce s číselnou hodnotou týkat.

Poté si nastavte spouštěcí a následné akce triggerů. U sčítání hodnot z úkolů na kontakt můžete použít spouštěcí akci „úkol byl dokončen“. Dále u sčítání hodnot obchodních případů využijete nejvíce spouštěcí akci „obchodní případ byl změněn“ – stav „výhra.“ Jako následnou akci vyberte „přičíst hodnotu do vlastního pole“ a u ní kombinaci polí, které potřebujete.

Ihned po zadání požadavků do připravených polí uvidíte vše přehledně a přímo na kartě kontaktu.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře