Jak propojit účet Microsoft 365

V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace vaši e-mailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty. Napojit si můžete také Microsoft Kalendář a posílání kontaktů z Anabixu do Microsoft Kontaktů.

V Anabix CRM jděte na NASTAVENÍ –> SLUŽBY –> MICROSOFT 365. Přidání nového účtu učiníte kliknutím na tlačítko PŘIDAT.

Budete vyzvání k přihlášení do vašeho účtu, zadání e-mailu pro ověření a vložení kódu. Následně se vám objeví tabulka pro nastavení účtu, kde zaškrtnete volbu Emailová synchronizace je povolena.

Můžete také vybrat, zda se mají na základě vaší komunikace vytvářet v Anabixu nové kontakty z e-mailů nebo se e-maily načítat jen k již vytvořeným kontaktům v Anabixu. V případě zaškrtnutí pole Vytvářet nové kontakty se Anabix nejprve podívá, zda již kontakt s e-mailoou adresou existuje, a pokud ne, vytvoří novou kartu kontaktu. V případě nezaškrtnutí pole se budou e-maily načítat jen k již v Anabixu existujícím kontaktům. Pokud používáte schránku i pro soukromé účely nebo dostáváte hromady nevyžádané pošty, je lepší nechat kolonku prázdnou. Po zadání nového kontaktu se vám historie e-mailů, které jste si s příjemcem vyměnili, stejně doplní.

Dále v poli Synchronizovat od můžete vybrat datum, od kterého chcete nahrávat historii e-mailové komunikace (pokud necháte pole prázdné, nahraje se kompletní historie schránky).

Pro přenos kontaktů z Anabix CRM do Microsoft Kontaktů a napojení Kalendáře stačí zašrtnout další dvě volby.

Kliknutím na Uložit je nastavení kompletní a v účtu se vám automaticky vytvoří nové seznamy s názvem napojených e-mailových adres. Do těchto seznamů se sami řadí kontakty, se kterými z daného e-mailu komunikujete. Takto nastavené e-maily se s Anabixem začnou synchronizovat. Následná pravidelná synchronizace probíhá několikrát za den.

V účtu vám také vznikne seznam s názvem Microsoft Kontakty – jménoe-mail. Pokud do tohoto seznamu vložíte ručně, hromadně či pomocí triggeru kontakty, přenesou se do vašeho Microsoft účtu.

V přehledu napojených Microsoft účtů, vidíte kromě zadaných informací, jaké funkce máte aktivní (zelená fajfka).

Události v Microsoft kalendáři se vám automaticky vytvoří, když při zadání úkolu kliknete na Více možností a poté zaškrtnete volbu Uložit do kalendářů.

V případě jakýchkoli dotazů k napojení Microsoft účtů nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře