Nezáleží na tom, jestli se zrovna učíte malou násobilku nebo plánujete marketingovou strategii na nadcházející kvartál. Vzdělávání je nám v patách v každé fázi života - a v podnikání se mu zrovna tak nevyhnete. Ať jste nováček nebo podnikatelský matador - vždy najdete aspekty, které je možné zlepšit. Určete si metu, která vás požene vpřed a bude vás motivovat - cestu k oné metě si rozdělte na dílčí vzdělávací cíle, které budete zdolávat postupně. Navíc, čím víc cílů, tím víc odměn si pro sebe můžete vymyslet!

Mistr Plánovač, jméno mé

Plánování, že prý smutky zahání! A je tomu tak. Plány zabrání tomu, abyste stagnovali a chodili od ničeho k ničemu. Stanovte si cíl, který je zároveň vaším hnacím motorem - může se jednat o lepší pracovní výkonnost, seberozvojový záměr, ale i lepší komunikace v týmu. Cíl poté rozdělte do jednotlivých etap, které vám postupně pomůžou se dostat tam kam potřebujete. V momentě, kdy si dílčí vzdělávací cíle plánujete, vezměte v potaz to, co už znáte a umíte - rozvíjejte tyto oblasti. Zdokonalujte se v tom, co je pro vás nejpotřebnější a staňte se mistry v oboru.

Ten dělá to a ten zas tohle

Do plánů zahrňte i rozdělení kompetencí a pravomocí, na základě kterých se vám pak budou jednotlivé kroky lépe delegovat do týmu. K tomu pomůže i komunikační mapa - díky ní si lépe vizualizujete, jakým způsobem putují informace, a zároveň tak snížíte riziko neefektivní komunikace - ať ve vztahu k zákazníkovi, anebo ke kolegům. Vytyčte si výstupy, které mají po dosažení dílčích cílů nastat. 

Komunikační mapa, ať není komunikační šum

U komunikační mapy ještě zůstaneme. Komunikační mapa v kooperaci se CRM systémem Anabix dokáže rozklíčovat klientelu a rozdělit ji do určitých skupin. Každá skupina si žádá trošku jiný styl komunikace, aby bylo dosáhnuto maximálního užitku. Rozlišujeme mapy akviziční k získání nových klientů, realizační pro řízení zakázky a taky retenční, pod které spadá zákaznická péče. Anabix si s časem si rozumí jedna báseň a díky automatizovaným procesům tohoto CRM systému budete vždy komunikovat se zákazníky ve správný čas. Díky Anabixu tak můžete efektivně plánovat a organizovat dílčí vzdělávací cíle.

Jděte na to postupně

Nepřepalte start. Zalhtit se haldou úkolů, které se neslučují se zvládnutelností a akorát ubírají energii i chuť k práci - to zkrátka není nejlepší nápad. Místo toho si systematicky úkoly rozčleňte na menší kousky a vyřešte je v návaznosti na jejich naléhavosti a důležitosti. I když je ctižádostivost v podnikání esenciální vlastností, dožadovat se zázraků na počkání a toho, aby vše bylo ve vteřině se málokdy setká se skutečností. Slona si raději naporcujte, nemusíte vše vyřešit najednou, cíl rozdělený na dílčí fragmenty, kterým se věnujete postupně, se zdolává snáz.

Seznamte se s Anabix CRM

Celý průběh dobývání cílů vyžaduje přípravu. Anabix CRM vám na této cestě rád pomůže, ale stejně jako s jakýmkoliv jiným programem je potřeba prozkoumat všechny jeho vychytávky a funkce, abyste potenciálu využili na max. Jakmile se s funkcemi seznámíte a navyknete si na to, že spousta procesů už vám nadále nemusí dělat vrásky, protože si s nimi poradí stará dobrá automatizace, je na čase začít procesy uplatňovat v praxi.

Nebojte se zpětné vazby

Jedni se zpětnovazebních výstupů strachují, druzí je vyhledávají. Konstruktivní zpětná vazba pomůže s dosahováním dílčích vzdělávacích cílů. Dostáváme tak odpovědi na to, jak se daří jednotlivé cíle plnit, a co je třeba zlepšit. Jedná se o možnost zjistit, jak jsou spokojení naši zákazníci i spolupracovníci. Jedním z užitečných nástrojů v rozhraní Anabixu k získání zpětné vazby je dotazník, který si můžete maximálně přizpůsobit svým preferencím.

Dívejte se na to realisticky

V případě podnikání není radno usínat na vavřínech ani si malovat vzdušné zámky. Růžové brýle odložte, stejně jako ostatní květnatá sousloví. Když brýle, tak raději dioptrické, a když cíle, raději realistické. Proto je třeba si umět konkrétní úkoly a cíle pojmenovat. Poté si dílčí vzdělávací cíle promítněte do CRM na svoji vlastní kartu kontaktu.

Tvrzení, že cesta je cíl není jen zaužívaná fráze. Během této cesty se dozvídáte své silné i slabé stránky, a neustále se rozvíjíte - ať už podnikatelsky nebo osobnostně. Onou cestou se rozumějí i dílčí vzdělávací cíle, které si na začátku stanovíte a postupně je zdoláváte. S každou nabitou znalostí jste blíž a blíž kýženým výsledkům.

V tom vám dokáže pomoci CRM systém Anabix. Již od prvního kroku, kdy začínáte plánovat, si můžete celou myšlenkovou mapu promítnout do svojí vlastní karty v tomto systému, rozčlenit plány na dílčí cíle - vše tak budete mít černé na bílém a jednotlivé úspěchy si budete moci odškrtávat.

Stejně tak vám Anabix pomůže s rozdělením kompetencí. Aby se každý v týmu věnoval tomu v tom, na co se specializuje. K tomu poslouží i komunikační mapa, kterou si do systému převedete, aby byl zajištěn efektivní průběh komunikace. Nezapomínejte však ani na odpočinek, buďte k sobě upřímní a s realistickým pohledem na věc. Ani Řím totiž nepostavili za den. 🙂

Štěpán Musil

Mgr. Štěpán Musil

04/2023

Komentáře

Vyzkoušejte CRM systém Anabix