Ochrana dat a bezpečnost systému Anabix CRM

Dobře si uvědomujeme, že zabezpečenídostupnost informací je pro Vaše podnikání životně důležité. CRM systém Anabix je proto navržen tak, aby za všech okolností chránil data uživatelů.

Fyzické zabezpečení dat v datovém centru

 1. Vnitřní i venkovní prostory center jsou 24 hodin denně monitorovány kamerovým systémem.
 2. Pro případ výpadku proudu jsou připraveny záložní zdroje energie s plně automatickým provozem.
 3. Klimatizace pro udržení ideálních provozních podmínek serverů
 4. Zdvojené podlahy, plynové stabilní hasicí zařízení

Zabezpečení dostupnosti aplikace

 1. Celé řešení je připojeno k páteřní optické síti
 2. 4 nezávislé optické trasy
 3. 4 poskytovatelé internetové konektivity
 4. Na serverech probíhají zálohy jak dat, tak samotné aplikace. Zálohování je vícevrstvé - tvoří se jak každodenní operativní zálohy, tak dlouhodobější zálohy, které jsou uchovány na speciálně k tomuto účelu zřízených serverech, které leží mimo standardní infrastrukturu

Zabezpečení síťové komunikace

 1. Veškerá komunikace přes síť je šifrována pomoci silného certifikovaného elektronického certifikátu (stejný typ používají banky) od firmy GeoTrust, Inc. Díky tomu je naprosto minimalizováno riziko odposlechnutí síťové komunikace mezi Vaším počítačem a aplikací.
 2. Firewally jsou nastaveny tak, aby blokovaly veškerý nežádoucí nebo podezřelý provoz.
 3. Na serverech je nainstalován antivirový software, který skenuje a případně neutralizuje podezřelá spojení.

Zabezpečení aplikace a dat

 1. Samotný vstup do aplikace je chráněn unikátním uživatelským jménem a heslem.
 2. Anabix obsahuje nástroj pro správu uživatelských rolí, díky kterému je možné definovat oprávnění pro přístup k datům.
 3. Veškerá citlivá data uložená v systému jsou uložena v šifrované podobě.
 4. Máme nastaveny přísné interní bezpečnostní předpisy, které minimalizují riziko zneužití dat pracovníky, kteří mají k datům autorizovaný přístup.

Napojení na Google služby

Pro dosažení co nejvyššího uživatelského komfortu je Anabix CRM schopen se vzdáleně připojit k Vašemu Google účtu a pracovat s Vašimi daty. Konkrétně si při propojení Anabix CRM – Google aplikace říká o následující oprávnění:

Kontakty Google – správa kontaktů
Při vložení nebo aktualizaci kontaktu můžete díky propojení nechat Anabix automaticky poslat kontakt do aplikace Kontakty Google

Disk Google – zobrazení souborů a složek
Možnost připojit vaše soubory na Disku Google jako přílohu ke kontaktům, firmám, obchodním případům atd.

Kalendář Google – zápis do kalendáře
Možnost zapsat úkol vytvořený v Anabixu do některého z vašich kalendářů