Obchodní případ probíhá jen málokdy jednoduše. Většinou zahrnuje několik dílčích stavů, které korespondují s odlišnými úkoly. V Anabixu jsou v základu připraveny následující stavy obchodních případů: Otevřený, odložený, výhra a prohraný. S těmito položkami se ale spokojit nemusíte. Další stavy je možné vytvořit přes vlastní zaškrtávací pole nebo nově také přes pole výběrové.

Výsledek použití těchto dvou typů polí je v podstatě stejný. Zaleží tedy na vás, jaký způsob vám bude pro vaši práci nejvíc vyhovovat. Výběrové pole stačí jedno a vaši uživatelé pak volí mezi přednastavenými možnostmi. Zadání výběrového pole a jeho položek ukazuje obrázek níže. Jednotlivé volby se zapisují pod sebe a ve výsledku se řadí abecedně. Pro určení pořadí si můžete pomoci číslicí před textem.

\"\"

Zaškrtávací pole je třeba vytvořit pro každý stav zvlášť a mají hodnotu ano – zaškrtnuto a ne - nezaškrtnuto. U konkrétního obchodního případu tedy uživatelé buď vybírají z přednastavených variant tu správnou, nebo zaškrtnou pole, které odpovídá aktuálnímu stavu.

\"\"

Současný stav je dobře vidět vpravo přímo na kartě obchodního případu.

\"\"

Filtrování obchodních případů podle stavu

Podle stavu můžete i filtrovat položky v přehledu všech obchodních případů. Snadno si tak můžete vybrat například všechny kontakty, u kterých platí, že jim byly poslány podklady – viz obrázek.

Zaškrtávací pole umožňují také kombinaci stavů. Tu využijete zejména v případech, kdy na sebe stavy přímo nenavazují a je možné u nich zadat více kombinací. Zobrazit si s nimi můžete třeba všechny obchodní případy splňující dva stavy, ale třetí zatím ne.

Export a automatizace

Samozřejmostí je i export stavů do formátu CSV. U přednastaveného pole vidíte konkrétní vybraný text popisující stav, u zaškrtávacích polí pak volbu ano-ne.

\"\"

Na změny stavů si můžete nastavit automatizaci – triggery. Zaškrtnutím či výběrem zvoleného stavu se vám například vytvoří jeden či více úkolů ze šablony.

Použití vlastních polí ale nemusí být vázáno jen na obchodní případ. Sledovat si přes ně můžete i specifické informace přímo u kontaktů, nebo je použít u úkolů pro mezistav jejich vyřešení. Více informací o typech vlastních polí najdete v našem aktualizovaném návodu nebo ve starším článku.

Štěpán Musil

Štěpán Musil

St, 6/09/2017 - 16:30

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.