TOP 5 nejčastějších obtíží procesně neřízených firem

Přinášíme Vám souhrn účastníků obchodní snídaně, pořádané 20.2.2020 na téma „Řízení procesů a zvyšování výkonnosti firem v praxi“. Jedná se o detailní sondu do fungování firem, které pocházejí z oblasti výroby, automotive, personalistiky, ale také technologických oblastí či světa velkých, korporátních gigantů.

Nejen dnešní doba nám ukazuje nezbytnost práce s riziky. Jak je včas identifikovat, eliminovat a zároveň na ně být systémově připraven, pokud se budou opakovat krizové scénáře napříč celým světem tak, jako je tomu v těchto dnech.

Nejdedná se však jen o práci s riziky. Níže najdete ty nejčastější oblasti.

1. Nejednoznačné nastavení pravomocí a zodpovědností

 • Půlka lidí z firmy pořádně neví, co má přesně v náplni práce a za co zodpovídá​
 • Při nástupu nových zaměstnanců mají problémy s jejich rychlým „nesystémovým“začleněním do firmy​
 • Při ukončení spolupráce se zaměstnanci odchází také většina jejich know-how a skaždým novým zaměstnancem začínají téměř od začátku. Firma se tak brzdí.​
 • Blízcí spolupracovníci neznají přesně své role a tápají, jak jsou jejich role provázanés jejich kolegy​
 • Kdysi někdo, někdy napsal všeobecnou směrnici, co kdo má dělat – tuto směrnici užve firmě ale hodně dlouho nikdo neviděl, natož aby s ní aktivně pracoval​
 • Zvykové právo aneb zvyk je železná košile – naše dobrá známá provozní slepota

2. Chaos v interních směrnicích

 • Firma má dnes 180 zaměstnanců​
 • dalších 80 přibyde anebo ubyde skokově během následujících 2 měsíců​
 • Nikdo neví, kdo co má/bude mít na starosti​
 • Jak integrovat další závod (fúze 2 firem) do stávající organizačnístruktury a neztratit přehled a neprodělávat XY peněz denně?​
 • Institut vyvinění (jasně definovaná role daného zaměstnance)

3. Neodměňování zaměstnanců dle výkonnosti a dosažených výsledků

 • Nedostatečné, správné, časté a důsledné vyhodnocování​
 • Všem stejně, jedním metrem – nedbá se na výkonnost ani výsledek​
 • Motivace zaměstnanců skomírá – „stravenky“ už dávno nejsoutahákem. Jsou fajn, ale stačí to??​
 • KPI je sprosté slovo

4. Firma rychle roste anebo naopak propouští své zaměstnance aneb zápisky na papír přestávají stačit a firmu je potřeba řídit v běžných i krizových scénářích

 • Při „plochém“ řízení (organizační struktura) se často vytrácí přehled o chodufirmy, jednotlivých oddělení a zodpovědnostech za jednotlivé úkoly​
 • Při velkém počtu zaměstnanců začínají být směrnice v „papírové“ podoběnedostačující a vedou k chaosu​
 • Změnové procesy se musí přepisovat ručně a většinou se o nich nedozvívšichni​. V tomto případě může docházet k velkým potížím, není-li firma řízena procesně a to jak při velkém nárůstu počtu zaměstnanců, tak I u opačného přípau, kdy dochází k masivnímu propouštění

5. „Nějaké“ procesy firma má, ale neřídí se podle nich

 • Pokud už ve firmě dojde rozhodnutí, že bude řízena procesně, je nezbytné jenejprve důkladně popsat, tzv. formalizovat – nastavit je, uvést v život a představit je lidem v organizaci​
 • Poté začít nastavovat procesní metriky, KPI (klíčové ukazatelevýkonnosti organizace)​
 • Následně procesy optimalizovat, zkvalitňovat, zrychlovat azjednodušovat

 

Rezonuje s vámi některé z témat? Potřebujete vylepšit či zavést procesy ve vaší firmě? Chcete poradit s krizovým řízením v těchto nelehkých časech a zajímá vás, jak se již nyní chytře připravit příznivější období?

Ozvěte se nám. Přeji klidné dny a pevné zdraví.

S úctou, Jiří Souček, https://msolutions.cz

Jiří Souček, M Solutions SE

St, 08/04/2020 - 7:30

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.