Podnikatelské kempy pomáhají znevýhodněným mladým lidem naplnit jejich potenciál

Startovní pozici nemáme všichni stejnou. Podaná ruka, rada, mentorské vedení nebo otevření příležitosti tak může být pro mnohé zlomovým momentem
v kariéře i v životě. Proto pomáháme co nejvíce mladým lidem převzít odpovědnost za svůj život primárně pomocí podnikání. Podpořit je můžete i Vy!

Naším krédem je naučit mladé lidi baťovské principy

Letní a regionální podnikatelské kempy (LPK, RPK) propojují mladé lidi z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin s předními českými manažery a podnikateli. Na kempu seznamujeme účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání. Program kempu vychází za základních principů Soustavy řízení Baťa a klade velký důraz na přijmutí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za udržení zdravých financí v osobním životě a v podnikání.

Jak probíhá Regionální podnikatelský kemp? 

Program RPK vychází ze základních principů Soustavy řízení Baťa 4S (Spolupráce, Spoluzodopovědnost, Spoluúčat a Spolupodnikání) a klade velký důraz na přijmutí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za udržení zdravých financí v osobním životě
a v podnikání. I proto je jeho úvod věnován tématu finanční gramotnosti.

Účastníci pracují online formou konzultací a jednou měsíčně se schází při osobním workshopu, ze kterého si odnáší úkoly pro svou další práci. Jejím výsledkem je vytvoření vlastního Osobního profesního modelu, který mohou účastníci prakticky hned aplikovat do svých životů. Regionální podnikatelský kemp končí závěrečnou prezentací jednotlivých projektů účastníků.

Konzultanty a lektory jsou po celou dobu kempu zkušení podnikatelé a manažeři, ale také mladí absolventi předchozích Letních podnikatelských kempů, kteří sdílejí své osobní
a profesní zkušenosti a předávají své znalosti formou prezentací a individuálních konzultací.

Regionální podnikatelský kemp Brno, který se koná od ledna do června 2023, je pak určen mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin v Jihomoravském kraji. Je realizován za podpory Newton University, v jejíž prostorách se také koná. Záštitu projektu udělila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Partnery Regionálního podnikatelského kempu Brno jsou Česká spořitelna, Purple Holding, Wolt, Slevomat., Eprin, Česká manažerská asociace a Your Chance. 

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z intenzivního Letního podnikatelského kempu Nadace ZET, jehož 8. ročník proběhne letos v létě. Za celou dobu konání Letních podnikatelských kempů pomohl tým Nadace ZET více než 65 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny.

Praktický tréninkový program je zakončen prezentací profesních modelů před odbornou porotou. Nejlepší z účastníků se následně účastní intenzivního týdenního Letního podnikatelského kempu.

Žluťásci

Ne všichni máme stejný start do života. To, co někomu připadá samozřejmé, si jiní nedokážou představit. Sdílení všedních zážitků, povídání si, předávání zkušeností, návyků
a vzorců chování je to, co děti z azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin od svých rodičů často nedostanou.

Absolventy podnikatelských kempů nazýváme Žluťásky. Na kempu se učí, jak si nastavit dobrý start do dospělého života, podnikavě přemýšlet, věřit si, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat, vidět kolem sebe příležitosti a najít si své místo ve společnosti. Vytváříme pro ně stabilní komunitu, kde si vzájemně sdílí know-how, zkušenosti a nabíjejí se energií.

Stejně jako housenka přijímá potravu, aby se z ní s vynaložením značného úsilí mohl vylíhnout krásný motýl, nasávají mladí účastníci programu Metamorfóza na kempu nové znalosti a dovednosti, aby se z nich stali „Žluťásci“ – lidé, kteří si jsou vědomi sami sebe, svých předností, dovedností a kteří vědí, jak dosáhnout svých cílů.

Podpora od úspěšných manažerů a podnikatelů

Své zkušenosti a znalosti se Žluťásky sdílí úspěšní manažeři a podnikatelé z různých profesí a oblastí podnikání, se kterými se Žluťásci osobně potkávají, kteří jsou jim celý týden k dispozici pro konzultace a debaty a následně během celého roku fungují jako jejich mentoři. Dlouhodobě je to expert na vyjednávání Radim Pařík. V loňském roce se k němu připojili například Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta, Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz, Radek Špicar, vicepresident Business Europe a vicepresident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy, Martin Vohánka ze společnosti Eurowag nebo Martin Rada, generální ředitel ve společnosti AGROTEC Group.

Jak je možné RPK podpořit?

 • finančním příspěvkem
 • podporou ve formě poskytnutí své služby nebo produktů zdarma
 • ochotou sdílet s účastníky kempů (Žluťásky) své znalosti a zkušenosti
 • zapojením Žluťásků do svých aktivit (formou brigády, poskytnutím praxe, dlouhodobější spolupráce apod.)

Co Vám to konkrétně přinese?

 1. Pomůžete konkrétnímu mladému člověku v jeho budoucím profesním uplatnění
 2. Skvělé místo pro přirozený networking s ostatními partnery.
 3. Pomůžete podnikatelskému prostředí v České republice.
 4. Mediální spolupráce je samozřejmostí.
 5. Podpoříte unikátní světový projekt.
 6. Můžete se přímo účastnit programu.
 7. Získáte vhled do nového prostředí.
 8. Poznáte jiný svět.
 9. Stanete se součástí nově vznikající rodiny Baťovců.
 10. Poznáte mnoho inspirativních lidí.

Video o Letním podnikatelském kempu ke zhlédnutí:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Lucie Pavlásková

Lucie Pavlásková, e-mail: lucie@pavlaskova.cz, tel.: 775 755 066

03/2023

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.