Důsledky rozšíření COVID-19 na smluvní právo a možnosti kompenzace od státu

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů týkající se rozšíření nákazy COVID-19 (dále jen „koronavirus“) a vyhlášeného nouzového stavu. V důsledku těchto okolností byl zásadním způsobem narušen obvyklý běh věcí, takže všichni nebudou schopni splnit, co slíbili. Pro nás všechny je tato situace nová, nepřehledná a především nesmírně obtížná, doufám proto, že tento článek alespoň trochu přispěje k tomu, že získáte lepší představu o tom, jak dále postupovat.

Článek je součástí dvoudílné minisérie na téma důsledků rozšíření COVID-19. Další článek se týká pracovního práva.

Lze v důsledku koronaviru požadovat změnu či zrušení uzavřené smlouvy?
Ano, pokud rozšíření koronaviru či na to navazujících státní opatření představuje podstatnou změnu okolností, z nichž jste při uzavírání smlouvy vycházeli, můžete se domáhat změny smlouvy. Pokud se se smluvním partnerem nedohodnete, můžete žádat soud, aby smlouvu změnil, či dokonce zrušil. Typickými změnami smlouvy jsou změna ceny plnění (za kolik?), změna termínu plnění (kdy?) či změna předmětu plnění (co?). Možnosti jsou široké, doporučuji však jednat co nejrychleji. O změnu, či zrušení smlouvy žádat nemůžete, pokud jste na sebe ve smlouvě převzali nebezpečí změny okolností (jde o klauzuli často umístěnou do závěrečných ustanovení) nebo pokud jste smlouvu uzavřeli v době, kdy jste již stávající situaci mohli předvídat.

Odpovídám za škodu způsobenou porušením smlouvy kvůli koronaviru?
Pokud jste smlouvu uzavřeli ještě v době, kdy jste stávající situaci nemohli předvídat, představuje koronavirus tzv. vyšší moc. Škůdce v tomto případě neodpovídá za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti, pokud tato škoda byla způsobena vyšší mocí. Pokud jako provozovatelé eshopu v důsledku karantény všech svých zaměstnanců nestihnete odeslat objednané zboží včas, neodpovídáte zákazníkovi za případnou škodu tím způsobenou. Stejně tak Vám za škodu neodpovídá Váš dodavatel, který Vám z tohoto důvodu nedodal své zboží či služby řádně a včas. Pozor na smluvní pokuty, na tyto se dle zákona pravidlo o vyšší moci nevztahuje.

Může koronavirus způsobit i zánik povinností ze smlouvy?
Koronavirus může způsobit i zánik povinností (závazků) ze smlouvy, a to hned ve dvou případech:a. pokud je není možné splnit., pokud je smlouva podstatně porušena.

Nemožnost plnění
K zániku povinností pro nemožnost plnění dochází typicky v situacích, kdy má jedna strana povinnost
plnit v konkrétní okamžik a pozdější plnění nedává smysl (nájem restaurace pro konání svatby, pořádání koncertu či zájezd). Pravidla o zániku povinnosti pro nemožnost plnění se nelze dovolat v případě, že lze povinnost splnit, byť se zpožděním či s většími náklady, za ztížených podmínek či prostřednictvím třetí osoby.

Podstatné porušení smlouvy
Porušuje-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit.

Musím platit nájem za uzavřenou provozovnu?
Bohužel ano. Doporučuji však zahájit jednání s pronajímatelem a případně využít práv ad 1).

Poskytuje stát bezúročné úvěry na provozní financování?
Ano, vláda schválila národní program Úvěr COVID, jehož cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům (do 250 zaměstnanců) k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Čerpat lze 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje, vč. nákladů na zaměstnance. Žádosti o poskytnutí úvěru lze podávat od 1. 4. 2020 na pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Lze od státu získat příspěvek na mzdy zaměstnanců?
Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na aktuální situaci připravilo sadu opatření ke zmírnění jejích dopadů na zaměstnanost v ČR. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena, bude poskytován příspěvek na částečnou či plnou úhradu náhrad mezd nebo platů, které vyplatili svým zaměstnancům z důvodu nařízení karantény (překážka na straně zaměstnance) nebo na straně zaměstnavatele (prostoj, částečná nezaměstnanost).

 

Ocitli jsme se v situaci, s níž nikdo z nás nepočítal. Právo na nepředvídatelné události pamatuje a umožňuje na ně reagovat. Cílem tohoto článku bylo poskytnout základní přehled o těchto možnostech. Realita je však vždy barevnější než text zákona, proto pokud jste v článku nenalezli odpověď na to, co trápí konkrétně Vás, neváhejte mne kontaktovat.

Mgr. Jan Brauner, advokát
INPARTNERS GROUP
brauner@inpartners.cz
www.inpartners.cz

Mgr. Jan Brauner, advokát, člen sítě INPARTNERS GROUP, brauner@inpartners.cz

Út, 24/03/2020 - 11:30

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.