Bez čeho se neobejde efektivní e-learning ve firmě

Hádanka: je moderní, slouží ke vzdělávání zaměstnanců, před covidem se využíval občas, po covidu často, co je to? Ano, hádáte správně, jde o e-learning.

Dnešní doba je charakteristická tím, že se vše jednou za čas překlápí do online prostoru a pak zase zpátky. Neexistuje jiný způsob vzdělávání, který dokáže nepředvídatelné změny ustát. A co víc, ještě s každou vlnou posílit. Nastavit e-learning efektivně ale není zdaleka tak snadné, jako o něm psát. V dnešním článku se proto podíváme na to, bez čeho se správně připravený e-learning neobejde.

Abychom mohli e-learning přichystat správně, musíme si nejdříve určit, co všechno do něj patří. Je to prezentace uložená na google disku, ke které mají zaměstnanci přístup? Nebo jde o uzavřenou skupinu na facebooku, kde si spolupracovníci předávají zkušenosti? A co takový speciální program, ve kterém jsou texty, kvízy a videa? Kupodivu všechny zmíněné způsoby vzdělávání do e-learningu patří, neboť je spojuje společná forma – počítač. Toto pojítko sebou přináší některá specifika, kterými se e-learning liší od jiných forem vzdělávání zaměstnanců. Na zvládnutí těchto odlišností následně závisí jeho efektivita.

Specifika e-learningu

Člověk, který se začne vzdělávat pomocí e-learningových nástrojů, si po nějaké době všimne tří zásadních změn – flexibility, sociálního kontaktu a kontroly. Vzdělávání přes počítač je většinou velice flexibilní. Zaměstnanec si může procházet online materiály z kanceláře i z domova. Ale klidně zhlédne výukové video i v tramvaji cestou do práce. Učení zde není závislé ani na čase lektora či na konkrétním místě.

Zároveň je to ale zpravidla velice samotářská činnost. Až na výjimky zaměstnanec nemůže předvést své znalosti před kolegy ani si s nimi pokecat o pauze. Také nelze čekat, že by výukové video dokázalo odpovědět na zvídavé otázky svého sledovatele, ani že pdf dokument nadchne své čtenáře neobyčejně lidskou vřelostí a pochopením k jejich problémům.

Na druhou stranu může zaměstnanec postupovat svým vlastním tempem. Nemusí čekat na své pomalejší kolegy ani se necítí špatně, když ostatní chápou sdělované informace rychleji. Mimo to má pracovník mnohdy větší kontrolu nad tím, které části výukových materiálů bude věnovat větší pozornost. Které přeskočí a ke kterým se naopak vrátí a projde si je ještě jednou.

Úskalí e-learningu

S větší kontrolou nad obsahem vzdělávání přichází ale i riziko, které ve své studii pojmenovali Sorgenfrei a Smolnik (2016). Zaměstnanec může přeskakovat ty části výuky, které se zvláště on potřebuje naučit nejvíc. Nezřídka se stává, že to podstatné není zároveň to snadné, a člověk se tomu raději vyhne. Vzdělávání o samotě s minimálním sociálním kontaktem zase způsobuje menší sociální podporu, což může zapříčinit nižší efektivitu (Macpherson et al., 2007). Jak se s těmito a mnoha dalšími překážkami vypořádat, aby byl e-learning efektivní?

Tipy pro efektivní e-learning

Naštěstí pro nás se správně nastavenému e-learningu věnoval DeRouin se svým týmem (2004), který přináší několik konkrétních kroků, jak na to.

  • Předtím, než začnete ve své firmě využívat e-learning, důkladně s ním zaměstnance seznamte. Dejte jim čas pro adaptaci na nový styl vzdělávání a domluvte se s nimi, jak velkou kontrolu budou mít nad obsahem.
  • Přizpůsobte obsah vzdělávání tomu, jak budou pracovníci získané znalosti a dovednosti poté využívat. Upravte také výuku podle toho, jaké mají vyučovaní znalosti, dovednosti a motivaci.
  • Přidejte do e-learningu nástroje, které budou ukazovat účastníkům kurzů, jak se postupují kurzem.
  • Umožněte zaměstnancům, aby si mohli přizpůsobit vzhled vzdělávacího programu a materiálů (například velikost oken či barvu pozadí a písma).
  • Nabídněte pracovníkům testy nebo kvízy, aby mohli zjistit, zda vzdělávání potřebují a jak moc se už naučili.
  • Zachovejte soukromí pro každého účastníka vzdělávání, ale zároveň jim umožněte být v kontaktu (například skrze společné diskusní fórum).

Není e-learning jako e-learning

Rozdíl mezi lepším a horším e-learningem není ale pouze v jeho obsahu. Jde také o to, jak se vám jej podaří propojit s dalšími firemními procesy, jako jsou hodnocení, nábor nebo talent management. Pokud chcete vytvořit e-learning, který bude skvěle zapadat do celé vaší HR strategie, rádi vám v Inspirata poradíme. Napište si o konzultaci zdarma.

Vít Kratochvíl

Bc. Vít Kratochvíl, stážista Inspirata trainings s.r.o

web:  https://inspirata.cz/, e-mail: v.krat@centrum.cz

12/2021

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.