Marketingový mix v perfektním poměru všech zastoupených ingrediencí? To je oč tu běží! Aby vás nedoběhl nevychytaný marketing je potřeba si strategii marketingového mixu pořádně nastudovat a využít jejího potenciálu na maximum. Marketing za vás promlouvá nejen v analogovém, ale zejména digitálním světě. Je tím, co dělá značku značkou a hlasem každého brandu. Ve schopnosti zapůsobit na zákazníka si bezpochyby strategie marketingového mixu notuje s myšlenkou CRM systému.

Jak se marketingový mix mixuje?

Tradičně se marketingový mix skládá ze 4 základních ingrediencí (4P). Jedná se o model, který firmám definuje strategii pro oslovování zákazníků. Nahlíží za oponu cenové, distribuční, výrobkové, ale i komunikační politiky – na základě toho pak dokáže firma nabídku namixovat takovým způsobem, aby pasovala dané cílovce.

Stejně jako je tomu však i u fůry jiných receptů – občas neuškodí trošku experimentovat a přidat ždibec něčeho dalšího. Proto se setkáme i s pojmy 4C nebo 7P. Nebojte, nejedná se o rovnice o dvou neznámých, ani o kvadratické funkce. Jedná se o marketingové moduly, kterých se ve sférách mixů využívá nejčastěji.

Marketingový mix 4P

Zůstaneme-li u základní čtyřky a přepneme se na chvíli do angličtiny, odpověď na to, co stojí za 4P dostáváme ihned.

Product. Price. Promotion. Place. Soubor těchto slov je nejen pěknou ukázkou aliterace, ale zejména ukázkou toho, co markeťáka při využití této strategie bude nejvíc zajímat. Pojďme si jednotlivá slovíčka představit hezky česky detailněji.

 • Produkt  (Product) – Popisuje to, co firma nabízí zákazníkovi. Nejedná se tedy o pouhý fyzický artefakt, ale o celkový zážitek, kterého zákazník nabyde při zakoupení. Při definování produktu a jeho způsobu prezentace hraje důležitou roli správné vedení informací o zákaznících a jejich potřebách. CRM systém pomůže tím, že vede obchodní případy a poskytuje detaily o jednotlivých zakázkách. Umožňuje pečlivé sledování zákaznických preferencí a nákupního chování.
 • Cena (Price) – Ach ta čísla! U ceny produktu nebo služby je třeba vždy zohlednit i náklady. I zde oceníte přítomnost CRM systému. Ten pomáhá sledovat, za jakou cenu se zboží či služba prodalo, a načte vám veškeré související faktury. Toto je ideální nástroj pro vaši cenovou politiku.
 • Propagace (Promotion) - Zde CRM exceluje. Umožňuje sledovat, kdo a jak komunikoval s klientem a usnadňuje přidělování úkolů. Komunikace s klienty je klíčem k vytvoření povědomí o produktu nebo značce. Čím personalizovanější - tím účinnější marketingová kampaň.
 • Místo (Place) - Distribuční kanály jsou důležité. V CRM si můžete vést informace o klientech včetně jejich adres a díky integraci s mapami Google je možné filtrovat klienty podle jejich polohy. Správa informací o geografickém rozložení klientely umožňuje cílenější lokalizaci a následnou distribuci produktu.

Marketingový mix 4C

U čísla 4 zůstaneme, tentokráte se ale v abecední řadě posuneme na její začátek. Customer. Cost. Communication. Convenience. Tato slovíčka se skrývají za oním C.

A co jednotlivé termíny značí?

 • Zákazník (Customer): Prvním „C“ v modelu je zákazník. Zatímco klasický přístup se ptá „Co můžeme prodat?“, 4C pokládá trošku jinou otázku: „Co můžeme pro zákazníka udělat?“ Zákazník je vnímán jako středobod dění, jehož potřeby, přání a pohodlí jsou klíčovými faktory při vytváření produktů a služeb.
 • Cena (Cost): V modelu 4C není cena zaměřena pouze na finanční stránku věci. Zahrnuje i další náklady, jako jsou čas, úsilí a emocionální investice ze strany zákazníka. Firmy by se měly ptát, zda jsou jejich produkty nebo služby skutečně cenově dostupné a zdali mají dostatečnou hodnotu v očích klientely.
 • Komunikace (Communication): Dalším „C“ je komunikace. Zde se zaměřujeme na dialog místo jednosměrné propagace. Firmy by měly aktivně poslouchat zpětnou vazbu zákazníků, budovat dvoucestnou komunikaci a vytvářet prostředí, kde se zákazníci cítí být slyšeni a respektováni. Díky CRM si můžete dávat úkoly, sledovat efektivitu každé komunikační cesty a budovat silné vztahy se zákazníky.
 • Pohodlí (Convenience): Posledním „C“ je pohodlí. Tento aspekt zdůrazňuje snadný a pohodlný přístup k produktům nebo službám pro zákazníky. Jak mohou firmy zjednodušit procesy nákupu, využívání produktů nebo služeb a celkově zlepšit zákaznickou zkušenost?

Marketingový mix 7P

Že je sedmička šťastným číslem není žádná novinka. A o to šťastnější je i samotná strategie 7P, která původní model 4P rozšiřuje o 3 další body. People. Processes. Physical Evidence.

 • Personál (People): Toto rozšíření se zaměřuje na tým. Ten totiž hraje klíčovou roli při vytváření dojmu o značce. Zaměstnanci ovlivňují zákaznickou zkušenost a jejich profesionalita snoubící se s lidskostí může stát za kýženým výsledkem. Pro organizovanost týmu se opět hodí mít CRM systém. Nejenže nebudou muset složitě v paměti lovit informace o klientech. Jistě si budou libovat i v organizovanosti, kterou možnost vedení jednotlivých obchodní případů CRM nabízí.
 • Procesy (Processes): Procesy stojí za efektivitou a fluiditou firemních procesů. Jak jsou produkty vytvářeny a doručovány? Jak je spravována zpětná vazba zákazníků? Efektivní procesy mohou výrazně přispět k vytváření pozitivní zákaznické zkušenosti
 • Fyzický důkaz (Physical Evidence): Posledním P jsou fyzické důkazy. Jakým způsobem dochází k prezentaci produktu nebo služby? Tento aspekt se zaměřuje na vizuální a hmatatelné prvky, které ovlivňují vnímání značky.

CRM a marketingový mix

Umění spočívá ve schopnosti spojit tradici s inovací. Historie marketingového mixu sahá do 40. let 20. století a proto se jistojistě můžeme bavit ve spojitosti s touto strategií o tradici. CRM je podstatně mladší vychytávkou, nicméně i přes větší věkový rozdíl sil tihle dva prostě rozumí.

CRM systém má vaše kontakty a obchodní případy pod neustálým drobnohledem a zákazník je pro něj alfou a omegou. Systém si můžete představit jako sběratele příběhů, který si každou kapitolu v historii obchodního vztahu pamatuje, jako by se stala včera. Není to však pouze o analytických reportech a evidenci. Jeho výhody jsme si částečně představili hned v několika konkrétních případech výše.

V případě Anabix CRM je přesah totiž ještě maličko barvitější. Díky spřátelené platformě Prospector, která je rozsáhlou databází firem na českém trhu, si můžete například o firmě nechat prozradit mnohem víc než jen základní informace. Stejně tak vám systém pomáhá jít naproti správnosti dodržování GDPR. Aby toho nebylo málo, prostředí systému si nastavíte jak v české, tak slovenské či anglické variantě. Podpory se dočkáte v češtině.

V době digitálního věku se dostává marketing do popředí - toto odvětví je zákazníky vnímáno hned při prvním seznámení se se značkou - je tím, co je “nejvíc vidět”. O to důležitější je tedy věnovat pozornost marketingovým strategiím, které byznysu dokážou pomoci se vyšvihnout.

Marketingový mix je jednou z takových strategií, a ať už se rozhodnete pro variantu 4P, 4C anebo 7P, perfektním parťákem tomuto mixu bude CRM systém. Marketingový mix a CRM systém mají totiž společného více než si myslíte. Středobodem je spokojený zákazník, který přispívá ke vzkvétajícímu podniku. A takto budou spokojené strany obě. 🙂

Štěpán Musil

Mgr. Štěpán Musil

11/2023

Komentáře

Vyzkoušejte CRM systém Anabix