Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely“, poskytuji souhlas společností ANABIX CRM s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 268 12 894 („Provozovatel“) se zpracováním osobních údajů generovaných při zahájení partnerské spolupráce s Provozovatelem nebo získaných při komunikaci se mnou jako Partnerem („údaje“) v rozsahu:

titul, jméno a příjmení, IČ, telefon, adresa, e-mailová adresa

pro marketingové a statistické účely tzn. zejména činnosti spočívající ve vytváření cílených nabídek produktů a služeb Provozovatele, v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování analýz za účelem zlepšení komunikace a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb Provozovatele a kontaktů, které Provozovateli poskytnu.

Podmínky pro zpracování a nakládání s osobními údaji jsou detailně popsány v Obchodních podmínkách partnerského programu Provozovatele v čl. VII těchto podmínek „Ochrana osobních údajů a zásady pracování osobních údajů“ („Zásady“), které najdete na https://www.anabix.cz/partner-obchodni-podminky/.

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat způsoby stanovenými v obchodních podmínkách. Souhlas platí od okamžiku udělení, po dobu využívání služeb Provozovatele a následující 3 roky poté, pokud jej neodvoláte.

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje za tímto účelem do třetí země, mezinárodním organizacím nebo třetím osobám.

Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu se nacházejí v Obchodních podmínkách partnerského programu Provozovatele.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.