Richard Skýva, zastupující marketfirem.cz, pracoval dříve s Excelem a s Outlookem, vlastně jako většina firem, dokud neobjeví systematičnost CRM systému. Jak jim Anabix CRM pomohl s automatizací procesů, sdílení informací a úkolů a k čemu využívají možnosti webových formulářů?

Prosím představte stručně čtenářům, jakou činností se zabýváte. V jakém oboru pracujete?

Pomáháme majitelům prodat jejich firmu, zpeněžit roky, které věnovali budování své firmy. Pro většinu podnikatelů přijde v životě moment, kdy má záměr firmu opustit. Takovým nejběžnějším případem je odchod na odpočinek z důvodu věku, ale máme spoustu klientů, kteří jsou už vyhořelí a cítí, že někdo další by mohl dát jejich firmě nový život a směr.

Na druhé straně je velké množství lidí, ať už současných podnikatelů nebo těch, kteří chtějí podnikat a hledají další možnosti růstu. Pro ně je akvizice jiné firmy dalším krokem při budování jejich firem.

Propojujeme tyto dvě skupiny lidí a naším krédem je prodat klientovu firmu jednoduše, rychle a s maximálním výnosem.

Popište prosím vaši situaci před zavedením Anabix CRM. Jak jste řešili evidenci kontaktů, sledovali zakázky?

Situace před zavedením Anabixu byla klasická, zřejmě jako u většiny firem. Část kontaktů byla evidována v Excelu, případně v MS Outlook, na evidenci úkolů spojených s realizací jednotlivých obchodních případů jsme využívali různé aplikace.

Jaké byly vaše důvody pro výběr nového CRM řešení a proč jste si vybrali právě Anabix CRM?

Hlavním důvodem bylo vytvořit systém, který bude zároveň hodně automatizovaný. Zároveň jsme požadovali jednoduchost v používání, sdílení informací mezi jednotlivými uživateli, ale zároveň možnosti, jak některé údaje zachovat diskrétní jen pro určitého uživatele. Anabix CRM jsme vybrali právě pro to, že splňuje potřebné parametry, navíc umí propojení s dalšími námi využívanými aplikacemi jako např. SmartEmailingem nebo propojení kontaktů do telefonů.

Jak a v čem se změnila vaše práce díky používání Anabix CRM?

Práce je nyní více systémová a automatizovaná. Z kontaktních formulářů na našem webu nám automaticky vznikají nové kontakty v předem nadefinovaných seznamech. To nám umožňuje s nimi dále pracovat a delegovat kontakty a s nimi spojené úkoly na patřičného kolegu.

Jaké funkce Anabix CRM nejvíce oceňujete a jaké nejvíce využíváte?

Na využití některých funkcí stále nově přicházíme. Jedna z velmi ceněných funkcí, je automatické propojení emailů k jednotlivým kontaktům. U testování jednoho z konkurenčního CRM systému se emaily musely manuálně přeposílat uvedením CRM adresy do skryté kopie, a to bylo značně frustrující. Bylo snadné zapomenout. S Anabix CRM je to snadné, a tak vidíme přehledně celou historii konverzace kontaktu včetně poznámek. Navíc u sdílených kontaktů jsou tyto informace viditelné pro další kolegy.

Jakou vaši službu, produkt, projekt, tip chcete představit čtenářům? Popište nám jej prosím.

Hodně podnikatelů chce řešit svůj odchod z firmy ze dne na den. A to je chyba. Doporučujeme se systematicky připravovat na odchod z firmy a pracovat na zvyšování její hodnoty. K tomu nám pomáhá metodika postavená na 8 pilířích hodnoty firmy. Pro ty, které to opravdu zajímá, máme připravený emailový seriál, kde se dozvíte spoustu informací o tom, jak budovat hodnotu firmy. Seriál je dostupný na následujícím odkazu: https://marketfirem.cz/chci-prodat-firmu/8-piliru-hodnoty-firmy/

Podrobné informace o činnosti naší firmy se dozvíte na našich webových stránkách: www.marketfirem.cz

Děkujeme za rozhovor.

Štěpán Musil

Mgr. Štěpán Musil

03/2022

Komentáře

Vyzkoušejte CRM systém Anabix