Není CRM jako CRM. Použití CRM systému jako jednoduché databáze kontaktů a institucí ne vždy znamená usnadnění práce a času. O tom se přesvědčil Martin Gašpar. Pro jejich distributorskou společnost, zabývající se potřebami pro vědu, zdravotnictví a výrobu, potřebovali něco mnohem komplexnějšího a systematičtějšího. A v reakci na měnící se trh a potřeby klientů a častěji využívané online prostředí, se rozhodli přejít k Anabix CRM. Co jim systém dokázal v každodenní práci změnit a jak výrazně ovlivnil chod společnosti? Více se dozvíte v novém rozhovoru.

Prosím představte stručně čtenářům, jakou činností se zabýváte. V jakém oboru pracujete?

Už od roku 2002 jsme předním českým distributorem přístrojů a potřeb pro vědu, zdravotnictví a výrobu. Abychom svým klientům zajistili co nejpohodlnější práci přinášející spolehlivé výsledky, vybíráme si pouze ty nejlepší výrobce, jako jsou Leica Biosystems, Corning či Uvitec.

Náš tým sestává ze skutečných profesionálů, kteří jsou zde pro vás, kdykoliv potřebujete pomoci. Díky tomu dokážeme v kombinaci s těmi nejkvalitnějšími produkty a přístroji poskytovat prvotřídní servis, a budovat tak pevné zázemí pro rozvoj potenciálu.

Popište prosím vaši situaci před zavedením Anabix CRM. Jak jste řešili evidenci kontaktů, sledovali zakázky?

Před zavedením Anabixu jsme používali vlastní CRM systém. Jednalo se o jednoduchou databázi institucí a příslušných kontaktů, které obsahovaly záznamy o uskutečněných setkáních a výstupech. Průběh konkrétních obchodních případů evidován nebyl a nebylo tedy možné je ani jednoduchým způsobem vést. Každý obchodník se soustředil na určitou oblast a byl specialistou ve svém oboru, a tudíž měl i svou vlastní strategii.

Jaké byly vaše důvody pro výběr nového CRM řešení a proč jste si vybrali právě Anabix CRM?

Ke změně CRM systému nás vedlo důvodů hned několik. V první řadě se změnil trh a s příchodem nadnárodních společností používající e-shopy se značná část obchodních transakcí a výběru zboží přesunula z oblasti osobních schůzek s obchodními specialisty do online prostředí.

Sami jsme chtěli pozvednout naši společnost na vyšší úroveň, a to nejen s použitím online platformy, ale především jsme nechtěli fungovat jen jako distributorská společnost, ale chtěli jsme nabídnout komplexní řešení od podpory vzdělávání, přes aplikační servis a servis přístrojů až po možnost outsourcingu komplexních a složitých laboratorních měření.

Celá změna vyžadovala velmi komplexní přístup a jednotnou strategii což zahrnovalo i změny ve vedení obchodního týmu a zavedení marketingu. Oblast republiky jsme rozdělili regionálně a každý obchodní zástupce tak zaštiťoval naše kompletní portfolio. Potřebovali jsme CRM systém, který je výrazně komplexnější - systém pro snadné sledování aktivit, přehled v otevřených obchodních případech, kategorizaci zákazníků a propojování do segmentů, spojení s mailingovým nástrojem a to celé s potenciálem na automatizaci a snadné zavádění úkolů spojených s obchodními případy. Anabix jsme zvolili proto, že jej můžeme modulovat, vkládat vlastní okna a přizpůsobovat naším potřebám a nezanedbatelnou výhodou je, že je lokalizován do českého prostředí.

Jak a v čem se změnila vaše práce díky používání Anabix CRM?

Zavádění nového systému CRM není snadné, ale určitě se nám vyplatilo. Celý tým nyní může pracovat systematičtěji. Odpadla práce s kvantem excelovských tabulek a přepisováním. Ihned máme přehled o veškerém dění a do systému mohou nahlížet různá oddělení napříč společností – obchod, marketing, finance, vedení, aplikační podpora. Úlevou je, že si člověk nemusí vše pamatovat nebo hlídat diáře a papírky, protože úkoly a termíny jsou všechny na jednom místě a snadno synchornizovatelné do google kalendáře.

Jaké funkce Anabix CRM nejvíce oceňujete a jaké nejvíce využíváte?

Výhodou je, že je systém v českém jazyce. Díky vlastním polím jsme si Anabix přizpůsobili přesně naším potřebám. Nejvíce používáme zápisy aktivit u zákazníka, záznamy o průběhu obchodních případů a související vyplývající úlohy.

Jakou vaši službu, produkt, projekt, tip chcete představit čtenářům? Popište nám jej prosím.

Jednou z našich nejdůležitějších divizí, kterým se věnujeme, je buněčná kultivace v klinickém i vědeckém prostředí. Vzhledem k tomu, že až jedna třetina používaných buněčných linií může být nesprávně určená či kontaminovaná, dochází k zásadnímu ohrožení kvality a pravdivosti získaných výsledků a následných publikací. Z tohoto důvodu je vhodné kultury pravidelně testovat a předejít tak nutnosti opakování experimentů i ztrátě času a finančních prostředků.

Ve spolupráci se servisní laboratoří proto nabízíme možnost autentizace buněčných linií včetně příslušné certifikace. Více podrobností o službě je možné nalézt na našich webových stránkách - https://www.baria.cz/.

Děkujeme za rozhovor.

Štěpán Musil

Mgr. Štěpán Musil

08/2021

Komentáře

Vyzkoušejte CRM systém Anabix