Nastavení emailových účtů – nejčastější otázky a odpovědi

Zde najdete nejčastější otázky uživatelů k nastavení emailových účtů.

Co propojení emailových účtů obnáší?
Synchronizace umožňuje automaticky vytvářet kopie odchozí a příchozí pošty u kontaktů, které máte nebo chcete mít v Anabixu. Celou komunikaci s daným kontaktem tak máte přehledně na jedné stránce.

Jak zprovozním propojení s mým emailovým účtem?
Ve formuláři, který naleznete v NASTAVENÍ –> SLUŽBY –>EMAILOVÉ ÚČTY –> tlačítko PŘIDAT, vyplňte údaje pro přihlášení k vašemu emailu. Více v návodu Propojení s emailovými účty?

Jak často je synchronizace spouštěna?
Synchronizace se spouští několikrát denně. Dané změny se tak projeví s menší časovou prodlevou.

Nezahltí mi napojení na emailový účet Anabix spamem?
Zprávy označené jako spam nejsou stahovány – závisí však na Vašem nastavení e-mailového účtu.

Co znamená volba „Vytvářet nové kontakty„?
Pokud máte u nastavení konkrétního účtu povolenou možnost vytváření nových kontaktů, systém automaticky ze všech nalezených e-mailů vytváří nové kontakty. Obecně doporučujeme být s touto volbou opatrní, zejména v případě, že e-mailové schránky používate už několik let – je velmi pravděpodobné, že se Vám v Anabixu objeví spousta zbytečných kontaktů, které pro Vás nemají žádný význam. Na druhé straně, v historické e-mailové komunikaci, na kterou jste již zapomněli, mohou být ukryty doslova poklady – nedokončená jednání o spolupráci, zajímavé obchodní nabídky nebo jiné důležité informace.

Jsou kontakty, které Anabix vytvoří automaticky z emailů, nějak označeny?
Synchronizace automaticky vytváří seznam odpovídající danému e-mailovému účtu, do kterého se veškeré kontakty z tohoto účtu přiřazují.

Je nás ve firmě víc a komunikujeme mezi sebou emailem a nechceme, aby záznam naší interní komunikace byl v Anabixu. Jak toho docílit?
Zadejte jednotlivé emailové adresy do pole ve formuláři Ignorované e-mailové adresy, který naleznete v nastavení Emailových ůčtů. Můžete zadat i celou doménu, např. „@anabix.cz“ způsobí, že z e-mailů nebudou vytvářeny aktivity u žádného z kontaktů s adresou cokoliv@anabix.cz.

A co automatické emaily, např. nejrůznější notifikace a systémové zprávy?
Systém je navržen tak, aby e-maily notifikací (např. automatické emaily z Anabixu, Facebooku atd.) ignoroval.

Jak se Anabix chová, pokud je v poli Komu nebo Kopie uvedeno více adres?
Anabix vytváří aktivity ke všem kontaktům z polí Od, Komu a Kopie s výjimkou e-mailů, které patří uživatelům Anabixu (adresa je uvedena mezi synchronizovanými účty) – taková adresa je považována za interní firemní adresu.

Jak se ve vytvořené aktivitě rozliší přijatý a odeslaný e-mail?
Po kliku na aktivitu se zobrazuje informace o odesílateli a příjemcích. Zprávy jsou také graficky odlišeny.

Vytvoří se ke každé adrese nový kontakt?
Ano, pokud není kontakt v Anabixu nalezen a je povoleno vytváření nových kontaktů, aplikace je automaticky vytváří.

Jak se Anabix chová, pokud e-mail přijde na alias?
To, jestli jde o alias, systém neřeší. Jednoduše přiřazuje aktivity ke kontaktům e-mailem, na který byla zpráva odeslána.

V případě jakýchkoli dalších otázek k tomuto nastavení nás kontaktujte na anabix@anabix.cz

Rádi vám zodpovíme vaše další dotazy.

Komentáře