Jak napojit a používat Google kalendář s Anabixem

Zabudovaný kalendář přímo v Anabixu nenajdete, úkoly typu schůzek a důležitých hovorů si však můžete přenést do svého Google kalendáře.

Každý uživatel účtu si může napojit jeden svůj kalendář přes Nastavení – Služby – Google – Kalendář. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné google účty, z nichž si jeden vyberete a povolíte oprávnění. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete spojení zrušit přes tlačítko Odpojit.

Po vytvoření spojení Anabixu s příslušným Google kalendářem si můžete přímo při zadávání úkolů zaškrtávat políčko „Uložit do kalendářů„, tím se vám daný úkol přenese k příslušnému dni a hodině v kalendáři. Pokud vyplníte i pole „Strávený čas„, označí se vám také plánovaná doba úkolu.

V kalendáři uvidíte zadaný úkol následovně:

Detail úkolu v kalendáři ukazuje i odkazy vedoucí přímo do Anabixu na daný úkol, kontakt nebo firmu. Na většině počítačích a mobilních zařízeních jsou odkazy přímo aktivní, tedy stačí si kliknout a otevře se vám okno s příslušným kontaktem či úkolem (případně nejprve s výzvou přihlášení do Anabixu).

V případě jakýchkoli dotazů k uvedenému nastavení nám napište na anabix@anabix.cz
Rádi vám pomůžeme.

Komentáře