Jak na import dat z fakturačního systému POHODA

Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu:

1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury.

2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML.

3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor v počítači uložit a pokračujte volbou tlačítka Další.

4) Ponechte volbu „Vytvořit XML pro import zpět do programu POHODA“ a dejte Další.

5) Závěrem potvrďte zpracování exportu tlačítkem Dokončit.

6) V Anabixu jděte na Nastavení – Faktury – Pohoda a vyberte jaká je vaše výchozí měna nastavená v systému Pohoda. Zvolit můžete aktuálně CZK nebo EUR.  Dále si zde můžete nastavit vytvoření vlastních polí „Středisko“ a „Činnost“, která se vám objeví u firem a budou do nich směrována příslušná data při importu.

7) Do Anabixu naimportujete data přes Nástroje – Importy – Import z Pohody. Vyberete požadovaný soubor s importem a dáte Vložit.

8) Při prvním importu se vám automaticky vytvoří seznam s názvem „Pohoda“ a do něj se přiřadí všechny kontakty, u kterých je načtena faktura ze systému Pohoda. Pokud klienta zatím v Anabixu nemáte vytvoří se jeho nová karta kontaktu i firmy. V případě, že klient již existuje, aktualizují se jeho data. Pole Země u firmy se doplní podle písmen spojených s DIČ firmy, v případě, že firma nemá DIČ, zůstane pole Země prázdné.

 

Dole na konkrétním kontaktu i firmě uvidíte přehled jeho faktur z Pohody.

9) Všechny importované faktury najdete také v Anabixu na přehledu Faktur.

V případě jakýchkoli dotazů k uvedenému tématu nám napište na anabix@anabix.cz.
Rádi vám pomůžeme.

Komentáře